Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Geraerts

Vennestraat 165

3600 Genk

Hoofdapotheker: Virginia Vander Poorten

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0436.501.285

Machtigingsnummer APB: 711612

Telefoonnummer: 089 35 22 09

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.